הרשמה

רשומים? לחצו כאן

פרטים אישיים
שם פרטי*
שם משפחה*
מספר פלאפון*
אימייל*
פרטי התחברות
שם משתמש*
באנגלית בלבד
סיסמה*
אימות סיסמה*

תקנון האתר

שלחו הודעה לבעל הנכס
הודעה*
שם*
טלפון*
אימייל*

תקנון ותנאי שימוש באתר אקטיבו

ברוכים הבאים לאתר "אקטיבו" (להלן – האתר).
1. עם הכניסה והגלישה לאתר, השימוש באתר זה ובאפליקציה הנלוות לה, ובכלל התוכן הכלול בהם והשירותים הפועלים או המופעלים בהם מהווה הסכמתך לתנאיי השימוש בהם (להלן – תנאי השימוש).
אנו מפצירים בך לקרוא תנאים אלו בקפידה.
2. תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר ותכנים שבהם ובעשיית שימוש בהם מכל פלטפורמה או חומרה שהיא לרבות מכשירי מחשב ומכשירי תקשורת אחרים, בין אם השימוש נעשה ברשת האינטרנט או בכל דרך תקשורת קיימת.
3. תנאיי השימוש מנוסחים בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, אך חלים ומתייחסים לכל המגדרים.
4. הכותרות המובאות בתנאי השימוש מובאים לצרכי נוחות ואין לפרש אותן או את תוקפן כחלק מתנאיי השימוש.
(1) התכנים באתר
5. אקטיבו הוא לוח למכירת נכסים דיגיטליים ומטרתו לחבר בעלי נכסים עם רוכשים. אקטיבו גם מספקת מידע והדרכות על מיקסום הנכסים הדיגיטליים ומהווה אתר ובו מידע כללי בעניין נכסים דיגיטליים, אופן תמחור שלהם ואומדן הרווחיות אשר ניתן להצמיח מהם. חלק מהמידע מובא באמצעות כותבים המתארחים באתר ובידי מפרסמים שונים. המידע המופיע באתר יכול להיות לא מדויק או שגוי והאתר לא אחראי למהימנות המידע ואינו מתחייב להביא מידע נכון או עדכני.
6. המידע שבאתר לא נועד לפגוע בזכויות שימוש או בעלות של צדדים בנכסים הדיגיטליים שלהם או בפלטפורמות השונות בהם מצויים או מאוחסנים הנכסים הדיגיטליים. אם פרטים המובאים באתר זה התגלו כלא מהיימנים או מטעים, ובאם מובאים באתר נתונים שגויים והנך מעוניין בשינוי או הסרת הנתונים, הנך מוזמן לפנות אלינו במייל [email protected] ואנו נשקול את פנייתך בעניין.
(2) השימוש באתר ובאפליקציה
7. האתר משתדל לתמוך בכל צורות השידור ואולם האתר אינו מתחייב כי הגישה לתכניו תתאפשר מכל מכשיר, גרסת תוכנה, סוגי דפדפנים שונים ומערכות הפעלה שונות. כך, ידוע למשתמש כי הגישה לתוכן לעיתים מוגבלת בשל התפתחויות טכנולוגיות שונות, עדכוני תוכנה אצל האתר או המשתמש, עדכוני גרסאות והגבלות טכנולוגיות שונות, בין אם הן בשליטת האתר ובין אם לאו והמשתמש לא יבוא בכל טענה לאתר בשל אלו.
8. השימוש באתר ובתוכן המובא בו כפוף לכללים המובאים בתקנון זה ומוגבלים לתנאים שבו. כל שימוש אחר באתר או בתכנים שבו אסור למעט בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי האתר, ובהתאם לתנאי ההסכמה באם יינתנו.
9. השימוש באתר, באפליקציה ובתוכן האתר הנו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק את האתר ותכניו, להשתמש, לאפשר לאחרים להשתמש באתר, באפליקציה ובתכניהם בכל דרך אחרת. בתוך כך אין להשתמש באתר, באפליקציה ובתוכניהם באתרי אינטרנט אחרים, בהטמעה באתרים או דפי אינטרנט אחרים, ביישומים ואפליקציות אחרות, בפרסומים אלקטרונים או אחרים, בפרסום בדפוס, בשידור וידאו או בכל דרך אחרת, בין אם לצורך מסחרי ובין אם לצורך אחר ושאינו לשימוש אישי ופרטי של המשתמש.
10. השימוש באתר אינו מתיר הפעלת יישומי מחשב או אחרים המבצעים סריקה, חיפוש, העתקה, אחזור אוטומטי של נתונים, קבצים ותמונות מתוך האתר, האפליקציה ותכניהם. בנוסף, חל איסור על יצירת מאגר לא מכוון מתוך קבצי האתר, יצירת לקט, סקירה, אוסף או כל אסופה אחרת של קבצים, תכנים או תצלומים המובאים באתר או באפליקציה.
11. שימוש בטכנולוגית קישור עמוק, Embed, Frame או כל תצוגה חלקית של האתר או תכניו במקום אחר אסורה. האתר רשאי להורות על ביטול כל קישור או שימוש כאמור בסעיף זה לפי שיקול דעתם של בעלי האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כנגד האתר בשל כך.
12. בכל מקום בו יוצג האתר, האפליקציה או תכניו יהיה זה באופן מלא ומבלי להוסיף, להחסיר, לגזור, לשנות ולעוות את אופן התצוגה המובאים באתר ובאפליקציה.
13. אין לקשר את האתר מתוך כל אתר אחר המובא בו תוכן המנוגד לחוק, המעודד גזענות, הפליה פסולה, פורנוגרפיה, אלימות, פגיעה בילדים וחסרי ישע, שימוש בסמים או בתרופות ללא מרשם וכל אתר או מקור מידע אחר וזאת בין אם האתר או תכניו אסורים על פי חוק ובין אם לאו.
14. האתר לא יישא בכל נזק או אחריות שייגרמו כתוצאה מכל קישור לתוכן האתר, הצגתו או פרסומו. המשתמש מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף כתוצאה מקישור, הצגה, פרסום או כל שימוש אחר שעשה המשתמש בתוכן.
15. אין להטמיע סרטונים או תוכן מהאתר או האפליקציה ללא אישור מראש ובכתב מהאתר בכל אתר או אפליקציה שהיא. השימוש אסור ולרבות באתר שבו תוכן פורנוגראפיים, תוכן המעודד גזענות או הפליה פסולה, תוכן המנוגדים לכל דין או שפרסומו מעודד פעילות לא חוקית או אלימה, באתרים שעצם הטמעת התוכן בו תהיה הפרת זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי התוכן ובעלי זכויות היוצרים בו. האתר שומר את הזכות שלא לאפשר הטמעת תוכן מצולם, כתוב או וידאו, לשנות את הקישור לתוכן בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. האתר רשאי להורות לך לבטל כל הטמעה. האתר לא ישא בכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהטמעת תוכן מהאתר במקום אחר והנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שתעשה בתוכן, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות יוצרים, אגודות מבצעים או כל גוף האוסף תמלוגים עבור בעלי זכות יוצרים בהתאם לכל חוק, והנך מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכך, לרבות בגין הוצאותיו המשפטיות של האתר.
16. המשתמש אינו רשאי לערוך כל שינוי באתר, לבצע בו התאמות ואין בשימוש באתר לספק למשתמש כל זכות בתכנים, באתר או באפליקציה. רישיון השימוש היחידי הניתן למשתמש הוא לצפייה ועיון אישיים באתר והאפליקציה על תכניהם וכן למעט מטרות של פרסום באתר וזאת בתנאים המפורטים בהמשך תקנון זה.
17. האתר והאפליקציה, ובעלות האתר בהם, מוגנים לפי דיני מדינת ישראל והדינים הבינלאומיים הרלוונטיים.
18. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש שאינו חוקי או המנוגד לתנאי השימוש המפורטים כאן. בתוך כך אין לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל באתר ובתוכן שבו, ליצור יצירה נגזרת מהאתר או מהתוכן, לעקוף, לשנות, להתערב או לפגוע ברכיבי האתר והאפליקציה, לעשות שימוש ממוכן ואוטומטי, ברובוט, סורק או באמצעי אחר, לצור קטלוג או אינדקס של התוכן הדיגיטלי, להשכיר, להשאיל, לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.
19. החיפוש באתר מתבצע באמצעות כלים של צדדים שלישיים ואין לאתר שליטה על מיון התוצאות, ואין ליחס לתוצאות החיפוש כל כוונה או תכנון מצד האתר. אין בתוצאות החיפוש להעיד על טיב התוצאות, סדר חשיבותם או הרלוונטיות שלהן. ידוע למשתמש כי יתכן ותוצאות החיפוש יוצגו באופן חלקי, לא עדכני או לא שלם.
(3) תכנים באתר: כתבות, מדריכים וקורסים
20. באתר מתפרסמים מפעם לפעם תכנים שמקורם במשתמשי האתר וכן מקורם מכותבים המוזמנים לפרסם תוכן באתר בתשלום או שלא בתשלום. הסכמה למסור תוכן לאתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת המותירה לאתר שיקול דעת מלא אם לפרסם או להמשיך ולפרסם תכנים אלו.
21. כל שימוש במידע שבאתר מחייב את המשתמש לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומים שבאתר משום המלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ מקצועי. כל שימוש שתעשה בתוכן המופיע באתר הוא על אחריותך בלבד ואתה תישא במלוא האחריות בגין השימוש במידע זה.
22. האתר לא יאפשר ניצול לרעה של התוכן המפורסם אך לא חייב לבדוק את התוכן לפני פרסומו. בדיקות שיעשה האתר תכליתן לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים או נחזים שכאלו והכל לפי שיקול דעת האתר.
23. מובהר, האתר אינו נושא באחריות בגין תכנים המפורסמים באתר או לכל תוצאה הנובעת מהם וזו חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תוכן הכתבות, מדריכים וקורסים אינו מבטא את עמדת האתר והאתר אינו ערב לתוקפם, מהימנות, דיוקם או חוקיותם.
24. משתמש המפרסם באתר יחוב בכל תוצאה של פרסומיו והנך מתחייב כי התוכן לא יהיה שקרי, מגמתי, חלקי או מטעה, פוגעני ומפר זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, פורנוגרפי או אלים, תוכן הפוגע בפרטיותם של אחרים, מוציא את דיבתם או מזהה פרטים אישיים של קטינים.
25. תוכן אשר מפורסם ונערך בידי האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ ספציפי אצל בעל מקצוע ומובאים בו דברים שהם לפי מיטב ניסיונם ודעתם של בעלי האתר. השימוש בתוכן בידי המשתמשים הוא באחריות המשתמש ולא תשמע כל טענה באשר לתוכן זה, איכותו, יעילותו או מהימנותו.
26. הנך מתחייב שלא להזיק לאתר באמצעות תוכנת מחשב או קוד מחשב או בכל נוזקה "וירוס", סוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים וכיוצ"ב.
27. הנך מתחייב שלא לגלות או לפרסם סיסמאות, שמות משתמשים ופרטים חסויים אחרים המאפשרים הפרה של זכויות פרטיות, זכויות שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים.
28. הנך מתחייב שלא להוציא את דיבתו של אדם, לפגוע בפרטיותו או בשמו הטוב או לפרסם כל תוכן מטריד, מעליב, אלים או מאיים, גס רוח או עוין. כמו כן הנך מתחייב שלא לפרסם כל תוכן המעודד גזענות, אפליה מכל סוג שהיא, תוכן המעודד מעבר על חוקי מדינת ישראל וחוקים אחרים או כל תוכן אחר העלול לפגוע במשתמשי אינטרנט ובמשתמשי האתר בפרט.
29. האתר רשאי לשלול את זכותך לפרסם תוכן באתר ואף למנוע ממך לעשות כל שימוש באתר והכל לפי שיקול דעת בעלי האתר.
30. האתר מוסמך, לפי שיקול דעתו, לערוך תוכן שמסרת, לשנותו, להוסיף לו או לבצע בו כל פעולה כמנהג בעלים.
(4) דיוור ישיר
31. לכל גולש תתאפשר הצטרפות למערכת הדיוור באתר. בהצטרפות למערכת הדיוור תתבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את האתר למשלוח הודעות ועדכונים. בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוור ודברי פרסומת מאת האתר, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי האתר מטעם צדדים שלישיים או מפרסמים. בכל עת הנך רשאי, באמצעות לחיצה על כפתור "הסר" בתחתית הדיוורים ולהפסיק להיות מדוור בדיוורים כאמור.
32. תנאי לפרסום נכסים דיגיטליים באתר הנו רישום למערכת הדיוור הישיר. באם תבחר להסיר את עצמך ממערכת הדיוור הישיר גם פרסומיך באתר יוסרו.
33. משלוח של עדכון או תוכן שיש לו ערך לפרסומי האתר ופרסום התוכן באתר, לא יזכה את המשתמש בכל זכות לתשלום או תמורה כלשהי בגין תוכן זה והשימוש בו, כולו או חלקו, כפוף לשיקול דעתם של בעלי האתר.
34. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן יידרש המשתמש לאשר את נכונות הפרטים וכי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לאתר, הן בבעלות המשתמש וכי משלוח התוכן לאתר מהווה רשיון חינם, כלל עולמי , בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן וכי האתר מורשה לפרסמו בכל מקום וזמן שימצא האתר לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. מוסכם על המשמש כי העברת תוכן לאתר אינה מחייבת את האתר לפרסם את שם המשתמש כמקור לתוכן או לחומר וזאת למעט קרדיט לתצלום או יצירה.
35. התוכן המופיע באתר אינו מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, פיננסי, משפטי או אחר, בכלל ובפרט בכל הנוגע למצבם של הנכסים הדיגיטליים המפורסמים באתר.
(5) שירותים בתשלום
36. האתר מציע מגוון מסלולים לפרסום בתשלום או לקבלת מידע, קורסים והדרכות בתשלום.
37. האתר שומר על זכותו לשנות את תנאיי השימוש ולקבוע כי השימוש באתר כולו או בחלקים ממנו יהיה בתשלום. תנאיי השירות שבתשלום מפורטים יחד עם כל שירות ומוצר, לרבות תנאי התשלום, תנאיי החזרת טובין או ביטול עסקאות וכל פרט אחר.
38. האתר מאפשר שירות בתשלום לפיו יופצו ללקוחותיו מידע על נכסים דיגיטליים המוצעים למכירה וזאת עוד קודם לפרסומם באתר הזמין לכלל הגולשים. האתר אינו מתחייב כי מידע זה לא יועבר למשווקים נוספים מטעמו או באמצעות צדדים שלישיים.
39. רכישה באתר נעשית תוך שימוש במערכת הצפנה בתקן SSL. בעלי האתר עושה את מירב המאמצים לשמור על המידע המאוכסן על שרתיה. אך בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
40. תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
41. כל אדם שמעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל, ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל), ובעל כתובת מגורים בישראל רשאי לקנות באתר.
42. במידה והמזמין הינו קטין הוא אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס.
43. שירותים בתשלום באתר כפופים להוראות דיני הצרכנות, לרבות מדיניות ביטולים, החזרות ושיפוי.
(6) פרסום נכסים דיגיטליים למכירה באתר
44. הפרסום באתר כפוף לתנאיי השימוש של תקנון זה וכן לתנאים שלהלן;
45. המפרסם אחראי לכלל הפרטים המובאים בפירסומו ובתוך כך מתחייב כי הוא בעל הרשאה או בעלים של הנכסים הדיגיטליים המובאים לפרסום, וכי בפרסום אין הפרה של כל הוראת חוק או חוזה שבין המפרסם לצד שלישי כלשהו.
46. האתר מאפשר פרסום למכירה של כל סוג של נכס דיגיטלי ואולם לבעלי האתר הזכות להסיר באופן חד צדדי כל פרסום הסותר את תנאיי השימוש המפורטים בתקנון או להתאימו לתנאיי השימוש וכל זאת ללא התראה מראש או רשות מטעם המפרסם.
47. תנאי לפרסום באתר הוא השתתפות ורישום לאתר ולרשימת הדיוור. האתר יעדכן את המפרסם באמצעות פרטיו אודות תוקף המודעה, ניתוח נתוני הפונים לאתר וכל פרט אחר וכל זאת לפי שיקול דעת בעלי האתר.
48. לאתר זכות לשנות בכל עת את תנאיי הפרסום באתר לרבות התניית הפרסום באתר בתשלום עבור הפצת הפרסום.
49. המפרסם מתיר יחד עם פרסום האתר לבעלי האתר לפנות באופן יזום לקונים מעוניינים, להפיץ את הפרסום אצל צדדים שלישיים ובכל היקף תפוצה שהוא, והמפרסם לא יבוא בכל טענות לאתר בגין אלו.
(7) מדיניות פרטיות
50. האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומדיניות האתר מפורסמת דרך קבע כאן ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ומתנאי השימוש של אתר זה.
51. מאחר ומדיניות השימוש, מדיניות הפרטיות והדינים הכרוכים בהם משתנים מדי פעם, האתר שומר את זכותו לשנות, לעדכן, להוסיף ולהתאים תנאים אלו. מכאן האתר ממליץ לשוב ולקרוא ולהתעדכן מפעם לפעם אודות שינויים בתקנון ובמדיניות הפרטיות.
52. התכנים המופיעים באתר זה כוללים מידע אודות נכסים דיגיטליים ודרכי תקשורת עם בעלי הנכסים. המידע המובא באתר מסתמך על נתונים המפורסמים בידי בעלי הנכסים ובאחריותם.
(8) תכנים מסחריים
53. באתר קיימים לינקים וקישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט וכן פרסומות ותוכן נוסף, באמצעותם ניתן למצוא אתרים ותכנים אחרים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מפורסמים בידי האתר או מטעמה, והאתר אינו שולט או מפקח על פרסומים אלו. הופעת פרסומות אלו אינה מעידה על אחריות האתר לתכנים המובאים בהם והאתר אינו אחראי לאמינות הפרסומים והקישורים, הרלוונטיות שלהם, חוקיות הפרסומים וכל הבט אחר הנוגע לפרסומים אלו. האתר אינו אחראי לכל תוצאה המסתברת מהשימוש בקישורים אלו או מהמפורסם בהם. האתר אינו מתחייב כי הקישורים יהיו פעילים ותקינים וכי ינתבו את המשתמש לאתר אינטרנט כלשהו או כזה המפורסם בלינק. האתר רשאי להסיר לינקים אלו או להימנע מהוספתם לפי שיקול דעתו.
54. האתר אינו כותב, בודק, עורך או בוחן את תוכן הפרסומים והאחריות היחידה לפרסומים אלו חלה על המפרסמים. אין בפרסום באתר להוות המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
55. ככול ותבצע עסקה עם המפרסמים או מי מטעמם בעקבות הפרסום באתר, אין לאתר כל צד בכך והם יסוכמו בין המפרסם לבינך. האתר לא יישא בכל אחריות לעסקה כאמור לא ביחס לשירותים ולא ביחס לטובין המוצעים בפרסומים.
(9) קניין רוחני
56. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה וכן בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים ו/או מפרסמים באתר) הינן של האתר ובעליו בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.
57. ככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך ובהם סימנים כגון TM ® © וכיוצא באלו.
58. סימני המסחר, מודעות הפרסומת של מפרסמים שהם צדדים שלישיים באתר הם קניין של מפרסמים אלה בלבד וגם באלו אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
59. האתר אינו בעלים של תוכן שהועבר לידיו ממך או ממשתמשים אחרים. עם זאת, העברת התכנים לאתר מהמשתמשים מהווה אישור על כך שהמשתמש רשאי למסור תוכן זה לאתר וכי בידיו רישיון שימוש בתוכן זה לרבות הרישיון להעבירו לידי האתר ולשימוש האתר.
60. מסירת התוכן לפרסום באתר מקנה לבעלי האתר רשיון-חינם, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן או בטרטוריה, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעת האתר, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
(10) אחריות האתר
61. התוכן שבאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא ניתן להתאים תכנים אלו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמה בגין התוכן, הנראות של האתר, אופי השימוש בו, מגבלות ויכולות השימוש באתר, התאמתו למשתמשים שונים, פרסום התכנים, המעבר בין התכנים והקישורים שבו.
62. כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר או באפליקציה היא באחריות המלאה של המשתמש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים באתר המובאים בידי צדדים שלישיים, ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים אחרים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או עומדים בציפיות המשתמש. האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מתוכן זה, משימוש או הסתמכות עליו.
63. האתר אינו מתחייב כי שירותיו יהיו רציפים וסדירים וכי הם חפים מתקלות, טעויות, הגבלות גישה ועוד. האתר לא יישא בכל אחריות בגין גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או שרתי האתר וכן באחריות בגין נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.
(11) שיפוי
64. המשתמש יחויב לשפות את האתר על כל גורמיו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בתוך כך המשתמש מתחייב לשאת בכל הוצאה או נזק בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד האתר בידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר או באפליקציה ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר או לאפליקציה, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שיחייב את האתר ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי המשתמש לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור.
65. בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את האתר ו/או כל מי מטעמה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.
(12) שינויים באתר ובאפליקציה והפסקת השירות
66. האתר רשאי תוכל לשנות לפי שיקוליו וללא הודעה מוקדמת את מבנה האתר ו/או האפליקציה, מראהו, עיצבו, היקפו וזמינות השירות והתוכן. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטת בעליו, לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובאפליקציה.
67. האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים כולם או מקצתם.
(13) שינויים בתנאי השימוש
68. האתר ובעליו שומרים על זכותם לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש באתר ובאפליקציה, ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי האתר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.
(14) סמכות שיפוט
69. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
70. ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או באפליקציה או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
(15) פנו אלינו
71. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected]

דילוג לתוכן